Listy
Dla zainteresowanych...

Lekcja 8
● Dni z PORTALAMINa planszy Tzolkin kiny, wyróżnione ciemnym kolorem, nazywane są portalami. W kalendarzu oznaczone są literą „P”, łącznie jest ich 52. Portale stanowią subtelne strefy naprowadzania, punkty odgórnej korekty, w których proces ewolucji naprowadzany jest na właściwe tory. Dlatego tam, gdzie jest nierównowaga, intensyfikują się działania równoważące. Nie zawsze jest to miłe i najczęściej spotyka się z buntem małego ego.

Portale odsłaniają nam polaryzację i wytyczają kierunek dalszego rozwoju. W dniach, kiedy pojawią się one w Kalendarzu 13 Księżyców, siła oddziaływania kinu dnia zostaje znacząco zwielokrotniona. Dni z portalami to dni pod szczególnym nadzorem energii kosmicznych. Warto być tego świadomym, ale nie należy na nic się nastawiać.

Warto znać swój tzolkinowski drogowskaz i świadomie podróżować z nim przez życie. Jeśli w swojej tzolkinowskiej metryce masz kiny z portalami, to w tych dniach, tzn. kiedy pojawią się one jako energia dnia, możesz odczuwać euforię albo podświadomy niepokój, labilność, miewać huśtawki nastrojów lub coś „dziwnego” czuć w głowie. Mając podstawową wiedzę, będziesz wiedzieć dlaczego i co z tym zrobić.

Lewa półkula mózgu jest typowa dla trójwymiarowego myślenia i reagowanie według wyuczonych zasad, a prawa półkula za czwartwymiarowe myślenie i reagowanie według świadomego wyboru.
Data publikacji: 4.07.2018