Listy
Pierwsze wyniki...

DZIESIĄTY księżyc
● Planetarny barometr
● Czas odsłaniania intencji i planów4 kwietnia – 1 maja 2018

Teraz kluczowa tematyka roku 2017/2018 – jest nią rozsiewanie etycznych wartości i przywracanie ludziom prawa do samostanowienia, zaczyna nabierać kształtów. W dziesiątym miesiącu dokonuje się przesilenie w schemacie myślenia ludzi, budzi się szósty zmysł.

Energią nośną miesiąca jest świadomość 4 Wojownika. To zapowiada, że powrócą impulsy wolnościowe, a zielone światło zyskają pokojowe działania zmierzające do uwolnienia jednostek i narodów od łaski i niełaski innych. Odzwierciedleniem tego ducha są demonstracje Palestyńczyków, którzy domagają się prawa powrotu do domu swoich ojców na terenach zajętych przez państwo Izrael.

□ Przypominam, że kin roku 2017/2018 – 12 Ziarno-P należy do Fali Wędrowca. Dlatego wszystko, co się tutaj wydarzy, będzie miało związek z szeroko pojętą wolnością i realizacją wytyczonego celu.
Dlatego nie złość się, jeżeli „planetarny barometr” przesunie się na niepogodę. Jeśli naprawdę chcesz doprowadzić do awarii starego systemu, nie dostarczaj mu energetycznego paliwa od siebie. Paliwem są twoje gniewne myśli, kipiące emocje, obraźliwe słowa. Przeformatuj swój sposób postrzegania świata, a świat zacznie się zmieniać. Wszystko, co ujawni dziesiąty miesiąc, przyjmij jak błogosławieństwo, zwłaszcza to, co negatywne w powszechnym odbiorze. Najważniejsze, że to „coś” zostało wyrzucone na światło dzienne i tym samym zyskało szansę uzdrowienia.


Data publikacji: 4.04.2018