Listy
Nieuniknione przed nami...

SERCE posiada własny mózg
Gregg Braden


Każdy człowiek ma dwa niezależne od siebie mózgi – mózg serca i mózg w głowie. O ile dzisiejsza technologia potrafi wpłynąć na proces ludzkiego myślenia, to nie ma (i nie będzie mieć!) dostępu do mózgu serca… To co jest w stanie zrobić, to próbować poprzez LĘK blokować dostęp do inteligencji serca.

□ Teraz chyba rozumiesz, po co to ciągłe straszenie „modną chorobą”, wojną, klimatyzmem, ekologizmem, drożyzną, widmem głodu…