Listy
Medycyna ORŁA…

Spektrum MEN – Fala Niebieskiego ORŁA
● Współczucie
● Fanatyczna nadgorliwośćOkres: 8 – 20 stycznia 2023

Spektrum Fali ORŁA stwarza każdemu człowiekowi dogodne warunki do rozpostarcia skrzydeł i poszybowania świadomością ponad ludzką przeciętność, ale jednocześnie nikogo nie zwalnia z wypełniania inkarnacyjnych zobowiązań i współodpowiedzialności za stan świata.W przestrzeni MEN liczy się światło świadomej myśli a nie intuicyjna percepcja znaków. Stąd naszym największym wyzwaniem jest zachowanie przytomnej świadomości i panowanie nad burzliwymi emocjami oraz nauczenie się odróżniania prawdziwego celu od złudzeń.

Utrzymanie wysokiej koncentracji i podzielnej uwagi konsumuje dużo energii witalnej, dlatego trzeba ją na bieżąco uzupełniać. Najprostszym sposobem jest wykonywanie 5–10 oddechów „nos–usta”, wdech nosem, wydech ustami. Ćwiczenie to oczyszcza aurę z archetypów astralnych, eliminuje napięcie mięśni, relaksuje umysł, budzi sensytywność i wrodzoną wrażliwość. Niemniej ważna jest też regularna aktywność ruchowa (gimnastyka, spacer, jazda na rowerze) oraz wystarczająca ilość snu.

► Przypominam, że każda z 20 fal harmonicznej macierzy Tzolkin przy każdym swoim powrocie (co 260 dni) wprawia w drgania określone aspekty świadomości, charakterystyczne dla tej fali, z którymi ludzie powinni wejść w rezonans.

W przestrzeni ORŁA jest to SAMOSTANOWIENIE, odpowiedzialność i świadoma służba dla ludzi wynikająca z wewnętrznej potrzeby serca, a nie z obowiązku czy przymusu niesienia pomocy innym. Tutaj trzeba umieć odróżnić iluzję od prawdy, by upomnieć się o swoje prawa, reagować szybko i powiedzieć stanowczo „DOŚĆ”.

Właśnie z tym mamy ogromny problem jako jednostka i naród. Jako jednostka bez opamiętania zatracamy się dla swoich bliskich, jako naród bezrefleksyjnie pozwalamy decydentom na grabież i rujnowanie naszego państwa przez obcych. Przykładem jest m.in. „fanatyczna miłość” nie tylko rządzących, ale całej klasy politycznej z prawa i lewa do prezydenta Żeleńskiego i nieme przyzwolenie na pełzającą ukrainizację Polski oraz odzieranie Polaków z godności. Wojna jest okrutna, ale naród ukraiński musi sam przepracować swoją karmę. Jeśli będziemy wchodzić w te pola, wyjdziemy stąd mocno poturbowani. Współczucie i pomoc to nie nadstawianie karku za innych. Jeśli zlekceważymy nauki MEN, wcześniej czy później przyjdzie taki moment, że poczujemy się jak łódź bez wioseł na środku oceanu.

Dlatego naszym zadaniem jest wznieść się ponad zawężone horyzonty „poprawnego” myślenia, ogarnąć większą panoramę zdarzeń, zdystansować się do ludzkich dramatów i uchwycić granicę między współczuciem, syndromem ratownika i fanatyczną nadgorliwością. Następny krok to uświadamianie nieświadomych.


Medycyna ORŁA

Nagualem Men jest ORZEŁ, przynoszący ludziom medycynę spełnienia. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum ORŁA

Uwzględnij wszystko, co cię spotka w tej fali, także to, co pozornie wydaje się drugorzędne, jako ważną informację adresowaną bezpośrednio do ciebie. Twoje odczucia i reakcje na zaistniałe sytuacje odzwierciedlą twój jednostkowy udział w kompleksie ziemskich zawirowań.

W tym miejscu zachęcam do harmonizowania Dziewięciu Powłok Pamięci Planetarnej – BOLONTIKU (zob. zakł. Kalendarz), jak również pracy z Kodem Emocji.

8.01.2023