Listy
Medycyna Myszołowa...

IK – Fala Białego WIATRU
● Asertywność
● Inteligencja emocjonalna


Okres: 26 grudnia 2022 – 7 stycznia 2023

Fala Białego WIATRU przywołuje do pola świadomości pierwotny porządek, w którym ujęte są wszystkie oczyszczające programy. Jest to spektrum inspiracji duchowej, mocy słowa, komunikatywności. Tutaj kluczową tematyką jest otwartość, asertywność, wytrwałość, a problematyką – poza, izolacja, ucieczka w światy duchowe.► Fala WIATRU jako ostatnia biała fala w Tzolkin odpowiada za końcowe uszlachetnianie wszystkich sfer życia. Tutaj przez 13 dni testowana jest naszą wiarygodność, czyli współbrzmienie między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy. Impulsy wychodzące z tego spektrum zapraszają każdego z nas do delektowania się wolnością ducha i przezwyciężenia poczucia oddzielenia, które sami stworzyliśmy w swoich myślach.

Przestrzeń WIATRU opowiada o duchowej komunii, którą przyjmujemy z każdym oddechem. Dla Majów oddech i westchnienie były czymś pozazmysłowym, nieziemskim, boskim… Niewłaściwe używanie oddechu przy paplaninie, plotkach, kłótniach – naznacza wibrację naszej egzystencji, dlatego używajmy słów i oddechu w sposób bardzo świadomy – Nah Kin, kapłanka Majów i psycholog.


► W ciągu 13 dni fali zostaną nam pokazane wewnętrzne i zewnętrzne bariery, utrudniające porozumienie z osobami z otoczenia. Wszystkie samoograniczenia, niskie pobudki, nieuwolnione emocje, decyzje podporządkowane woli ego staną się tutaj boleśnie odczuwalne na planie codziennego życia. Niskie stany emocjonalne przejawiają się poprzez nienawiść, skąpstwo, bezduszny egoizm, lenistwo, wyniosłość, zuchwałość, wściekłość, zdradę, zamiłowanie do plotek, prostackie zachowanie itd.

...Odczuwanie negatywnych emocji to integralny element ludzkiego doświadczenia. Naturalna składowa życia. Nie inaczej jest z radzeniem sobie z obciążającym emocjonalnym bagażem… Można jednak nauczyć się uwalniania emocji zatrzymanych w przeszłości, a także zapobiegania blokowaniu się kolejnych w przyszłości… Życiowe wzloty i upadki dostarczają nam w bród okazji, by rozwijać sferę emocjonalną – w tym inteligencję emocjonalną... /Bradley Nelson Kod Emocji

W tym miejscu kolejny raz polecam tę książkę.


Medycyna MYSZOŁOWA

Nagualen Ik jest MYSZOŁÓW, przynoszący ludziom medycynę ochrony i równowagi nerwowej. □ W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


Indywidualna praca z energią fali

► W Fali WIATRU specyficznym nośnikiem informacji jest pierwszy i dziewiąty dzień, stanowiące precyzyjną nastawnię.

● 1 Ik P /Biały Magnetyczny Wiatr w portalu
akcentuje energię duchową, która przepływa przez wszystko, co jest, łącząc ze sobą wszystkie części składowe; z tego względu Fala IK odgrywa szczególną rolę w sferze komunikacji między ludźmi.

● 9 Oc /Biały Solarny Pies
choć nie jest portalem, ma znaczącą rolę w sferze emocjonalnej, dlatego w tym dniu warto obserwować swoje odczucia i reakcje na ludzi. Może się zdarzyć, że jakieś specyficzne resztki niezrównoważonych uczuć wypłyną na powierzchnię, aby zamanifestować ci swoją obecność. Gdyby tak się stało, potraktuj to jak monit, że czas zająć się uzdrowieniem twojego jeszcze niezbyt stabilnego ciała emocjonalnego.
29.12.2022