Listy
Medycyna Nietoperza…

AKBAL – Fala Niebieskiej NOCY
● Co powinieneś mieć, a co masz?Okres: 17 – 29.11.2022

Fala NOCY, z jednej strony, przywołuje do pola świadomości programy, które przyjęliśmy pod naciskiem społeczno-kulturowo-ideologicznym lub przez własne doświadczenia, takie jak pożądanie, braki, namiętność, niechęć, subiektywne skale wartościowania, iluzoryczne wyobrażenia, a z drugiej, poprzez kanały INTUICJI wskazuje nam drogę do naszej wewnętrznej mądrości oraz duchowego i materialnego bogactwa. Teraz gruntownemu sprawdzianowi poddawana jest czystość intencji i świadomość czynów.
»W linearnym biegu ewolucji – około 6600 lat temu, dokładnie w ostatnich dniach Fali NOCY i na początku Fali WOJOWNIKA, wtargnęły na Ziemię mroczne świadomości pulsujące „nieboską” energią. Zdołały one uruchomić boczne kanały iluzji, przez które różnorodni „trenerzy-zniewolenia” znajdowali i nadal znajdują dogodny dostęp do ludzkiej świadomości, także twojej, mojej i wszystkich... Odtąd tylko noc (sny i podróże Duszy) była jedynym łącznikiem z transcendentalną realnością. Jednak z powodu rosnących luk w świadomości ludzie coraz bardziej odsuwali się od swojej świetlanej istoty, ulegali pokusom i doświadczali krzywd i cierpienia. Braki i niedobory stały się ich codziennością. Ten mroczny program wydał „najdorodniejsze owoce” we współczesnych czasach, czego przejawem jest niepohamowana żądza władzy, chciwość, zastraszenie, wyzysk.« (Kod Inkarnacji, tom 2)


Jest zupełnie naturalne, że teraz – wraz ze wzrastającym uświadomieniem, pseudoświaty iluzji zaczynają się coraz szybciej rozmywać. Ale zanim całkowicie znikną z Ziemi, jeszcze nie raz w szokujący sposób pokażą nam prawdziwe oblicze.

W Fali NOCY ważnymi nośnikami informacji są trzy dni z portalami, łączące kanały AKBAL z Uniwersalnym Źródłem:

2 Kan P /Żółte Biegunowe Ziarno P
– stwarza dogodną możliwość zniwelowania napięć, wynikających z niskich pobudek ego.

7 Muluc P /Czerwony Rezonansowy Księżyc P
– zakotwicza w życiu świetlany program, odświeża pamięć i pokazuje, co jako przebudzona duchowo istota powinieneś mieć, a co w rzeczywiście masz. – Zastanów się, jak dalece odbiegłeś od swojego doskonałego praobrazu?

10 Eb P /Żółty Planetarny Człowiek P
– dokonuje niezbędnej korekty w sferze odpowiedzialności za obecny stan rzeczy; tu stajesz oko w oko z tym, co sam stworzyłeś – świadomie lub nieświadomie.


POMÓŻ sobie sam

Jeśli uważasz, że w życiu nic ci się nie udaje, odczuwasz coraz większe braki, chorujesz, wszystko cię boli i myślisz, że nikt i nic nie może ci już pomóc – sięgnij po książkę B.Nelsona Kod emocji i pomóż sobie sam. Za każdą z twoich „zgryzot” stoi przynajmniej jedna emocja.
Z lektury dowiesz się, jak w ciągu kilku minut uwolnić ciało od emocji – raz na zawsze, również tych z okresu płodowego czy też odziedziczonych po linii przodków aż do 22 pokoleń wstecz. Co więcej, w ten sam sposób będziesz mógł pomóc swoim bliskim.
● Od siebie mogę dodać, że to naprawdę działa. Teraz wiesz, dlaczego KOD EMOCJI znalazł się w naszej ofercie.


Medycyna NIETOPERZA

Nagualem Akbal jest NIETOPERZ, przynoszący ludziom medycynę orientacji na światło w ciemności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum NOCY

To, jak mocno jesteś wpleciony w naszą ponurą, karmiczną historię i dzisiejszy skomercjalizowany, zewnętrzny świat, pokażą ci twoje doznania na przestrzeni 13 dni fali. Szczególną „skarbnicą wiedzy” będą dla ciebie dwa lub trzy dni z pieczęciami twojej rodziny solarnej.

18.11.2022