Listy
Medycyna PSA…

Fala OC – Fala Białego PSA
● Zmysł tropienia śladów
● Świadomość MY
● 8 listopada - dzień wglądu13-dniowa Fala PSA to czas porządkowania relacji partnerskich i mierzenia się ze swoją emocjonalnością. Teraz testowana jest czystość zamiarów, wierność, lojalność, przyjaźń na dobre i na złe, a problematyką jest rozczulanie się nad sobą, poczucie uwięzienia w dramacie życia, dwulicowość, zdrada duchowa.

Wszystko, co „przypadkowo” pojawi się na drodze w tej fali, będzie powiązane z karmą pokoleniową i indywidualnymi zadaniami względem innych. Na tym polu niezawodnym drogowskazem jest INSTYNKT. Jeśli mu zaufasz, już z dala wyczujesz fałsz, obłudę, nieszczerość.
► Na „kole awatara” znak Oc/Biały Pies reprezentuje świadomość grupową, inaczej świadomość MY. Tu liczy się lojalność, braterstwo, wrażliwość społeczna i współodpowiedzialność zgodnie z mottem „JEDEN za wszystkich – WSZYSCY za jednego”. Niestety, jak pokazuje życie, te wartości odchodzą już w zapomnienie.

Dlatego duchowy przewodnik OC zabiera nas w podróż przez świat emocji i uczuć, abyśmy rozszerzyli horyzonty patrzenia, wyostrzyli zmysły, wzmocnili zdolność postrzegania i w końcu odkryli, że odgradzając się od siebie, nie poczujemy się ani silniejsi, ani bezpieczniejsi. Poczucie siły i bezpieczeństwa tkwi w naszej JEDNOŚCI.

► W Fali PSA każdy dzień jest nowym początkiem, dlatego każdego dnia mamy możliwość otwarcia się na kontakt z drugim człowiekiem – jego uczuciami, potrzebami, doznaniami. Choć powszechnie tego nie widać, dziś wielu, o ile nie większość ludzi, koncentruje się wyłącznie na własnych bolączkach i brakach. Ich aktywność ogranicza się z reguły do rozprawiania o chorobach, narzekania na drożyznę, podkręcania strachu, rozsiewania plotek i wizji niemożności.

► Impulsy płynące z poziomu świadomości OC wzmacniają naszą czujność i zmysł tropienia śladów, abyśmy mogli odnaleźć przyczynę własnego i cudzego cierpienia oraz środki potrzebne do uzdrowienia tego stanu. Jeśli otworzymy się na współpracę pod kierunkiem Białego PSA, będziemy zawczasu wyczuć negatywne energie, zanim dotrą do naszego pola. To ustrzeże nas przed siłami próbującymi zaatakować nas z ukrycia.

...OC odznacza się wiernością i kolektywnie nacechowanym zachowaniem. Chociaż potrafi być bardzo samolubny i zazdrosny, to jednak na pierwszym planie stawia miłość płynącą prosto z serca. Często jest dużym wyzwaniem dla innych, bo zawsze „wywęszy” to, co gnije... (Za M.Wimmer, Majowie Tkacze Czasu)

□ □ □ □ □

UWAGA: We wtorek, 8 listopada, mamy możliwość podglądu głównej problematyki roku 5 Ix/Białego Maga, 2023/24.


Medycyna PSA

Nagualem OC jest PIES, przynoszący ludziom medycynę pojednania.Wskazówki na 13 dni fali

● Wejdź w rolę bezstronnego „świadka” i spójrz na siebie oczami domowników i znajomych.
● Przestań rozczulać się nad sobą i szukać winnych na zewnątrz.
● Przyjmij w pokorze przykre lekcje życiowe i uzdrów ich przyczynę w sobie.
● Współczuj, ale nie lituj się i nie pobłażaj.
● Podążaj za prawdą serca – dasz radę !
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne "cegiełki" na poczet nowej edycji kalendarza ściennego na 2023 rok, w tym
☼ Dorocie z Wrocławia ☼ Małgorzacie z Warszawy ☼ Monice z Gdańska ☼ Irenie z Krakowa ☼ Teresie i Barbarze z Bielska-Białej ☼ Alicji z Rybnika ☼ Teresie ze Starych Bielic ☼ Alinie ze Szczecina ☼ Barbarze z Trzcianki.
☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione.☼6.11.2023