Listy
Galaktyczny Wędrowiec...

30.07.2022
● Dzień wezwania osobistego ZWIERZĘCIA SIŁYDzień z kinem 8 Ben był dla Majów dniem „inwokacji zwierzęcia przeznaczenia”. Jeśli ktoś był chory, miał poczucie utraty sił witalnych, to w tym dniu szaman rozpoczynał „ceremonię wezwania ducha zwierzęcia, którego siła miała pozbierać rozproszone części duszy i przywrócić człowiekowi zdrowie i kondycję”.
Podobną sposobność mamy dzisiaj – w sobotę 30 lipca, w dniu z energią 8 BEN, Czerwonego Galaktycznego Wędrowca. Należy potraktować to jak rytuał lub coś wyjątkowego. Można zapalić świecę, okadzić miejsce białą szałwią, wyciszyć się, a potem pokłonić duchom Braci Mniejszych i powierzyć im dręczący nas problem, poprosić o przewodnictwo w partnerstwie, w podjęciu ważnej decyzji czy po prostu na przyszłość.

● Bez względu na to, w jaki sposób objawi się ZWIERZĘ SIŁY, czyli duch opiekuńczy ze świata Braci Mniejszych, warto sięgnąć do książki Siła Zwierząt, by pogłębić o nim wiedzę, wczytać się w przesłanie, a potem przez pewien czas świadomie z współpracować z jego energią.

● Zdarza się, że konkretne zwierzę zamelduje się niespodziewanie w myślach, we śnie albo na jawie, np. na ulicy, w witrynie sklepowej, parku czy telewizji itd.

● Można też przygotować 141 ponumerowanych kartoników (tyle jest opisów zwierząt w książce) lub skorzystać z ponumerowanych kamyków i pociągnąć TYLKO jeden z nich.

»Niezależnie od tego, jakie pokaże się zwierzę, nie powinieneś go odrzucać, nawet gdyby było małe, niepozorne czy niebezpieczne. Pokazuje się ono dlatego, że w konkretnej sytuacji życiowej jest dla ciebie ważne… Gdy przyjmiesz je z otwartym sercem i uszanujesz jego przesłanie, twoja sytuacja życiowa naprawdę się odmieni« – J.Ruland, Siła Zwierząt30.07.2022