Listy
Medycyna RYBY…

BEN – Fala Czerwonego WĘDROWCAOkres: 10 – 22.07.2022

W Fali WĘDROWCA główną tematyką jest WOLNOŚĆ wyboru i odwaga do przekraczania własnych granic, a problematyką – ZNIEWOLENIE i lęk przed nieznanym. Problemy, jakie się tutaj wyłaniają, wskazują, że ty sam blokujesz swój potencjał. Twoja świadomość czepia się ograniczeń, obojętnie czy manifestują się one duchowo, ideologicznie, czy materialnie. Nawet powszechne wzorce religijno-kulturowe są czysto osobistą ideologią, podobnie jak moralne zobowiązania wobec bliskich, które rzekomo cię nie ograniczają, pokazują tutaj swoje kolce.
► Wczśniejsze inkarnacje i dzisiejsze niespokojne czasy uczyniły większość ludzi mistrzami samoograniczeń i niewolnikami lęków. Jednak dojrzała świadomość nie uznaje sztucznych barier, martwych zakazów i przymusów narzuconych przez obce ego.

► Impulsy płynące z Fali BEN dopingują cię, abyś swobodnie szedł po linie CZASU – bez rozpinania pomocniczych siatek. Krocz przez życie z ufnością i nie pozwól leżeć odłogiem wrodzonym talentom. Śmiało wykraczaj poza „dozwolone” horyzonty trójwymiarowych ograniczeń i uchwyć głębsze powiązania, za którymi skrywa się cel twojej ziemskiej podróży przez życie.

► Teraz pod lupą znalazła się sfera uzależnień:

DZIESIĄTY dzień podpowiada, abyś nie wchodził w niepewne układy i związki.
DWUNASTY dzień dopinguje, abyś odważył się sięgać po nowe możliwości i niekonwencjonalne rozwiązania, jakie podsuwa ci los.
TRZYNASTY dzień przestrzega, abyś nie lekceważył znaków ciała, lecz poznał ich wymowę i uzdrowił przyczynę w psychice, zanim pojawi się choroba.

□ UWAGA: W opisie fali zostały wykorzystane fragmenty pochodzące z Kodu Inkarnacji, tom 2, rozdz. „Klucza do interpretacji kalendarza”, który ukaże się pod koniec roku. Do pracy z książką niezbędny będzie aktualny kalendarz - Rok Samoistnego Księżyca, 2022/2023. Warto się w niego zaopatrzyć, dopóki jest dostępny.


Medycyna RYBY

W duchowym świecie zwierząt nagualem Ben jest RYBA.


Indywidualna praca z energią fali

► W Fali WĘDROWCA zwróć uwagę na dwa lub trzy dni z kinami twojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia są one powiązane. Obserwuj je uważnie.

► Nie pomiń też czterech dni z czerwonymi pieczęciami, które przypisane są do sfery duchowej/przyczynowej i określane bramami przeznaczenia. Tu może tkwić pierwotna przyczyna problemów w sferze wolności i nieustannych potyczek z życiem.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie wydania nowej edycji kalendarza na 2022/2023: □ Monice ze Stargardu □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Elżbiecie z Frankfurtu □ Wiolecie z Łodzi, Małgorzacie, Mirosławie i Agnieszce z Warszawy □ Barbarze z Trzcianki □ Władysławie z Wałbrzycha □ Alinie ze Szczecina □ Irenie z Bielawy □ Monice z Iławy. ☼ PULA na dzień 8 lipca br. wyniosła 798,00 PLN. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. ☼


10.07.2022