Listy
Medycyna Zająca…

CABAN – Fala Czerwonej ZIEMI
● Siła nawigacji
● Czas zejść z obłoków na ziemięOkres: 4 – 16 lutego 2022

Fala Czerwonej ZIEMI otwiera przed nami przestrzeń współpracy i łączenia sił. Teraz liczy się duch jedności, poczucie więzi, oddolne działania dla dobra ogółu i współodpowiedzialność za to, co się wokół dzieje. Tym, co nas najbardziej osłabia i wspiera reżimowy System, jest pasywność, zbyt subiektywne podejście do spraw, nadinterpretacja informacji, wyciąganie pochopnych wniosków, izolowanie się od ludzi, ucieczka w światy ułudy. Nastał czas na zejście z obłoków na ziemię, zrzucenie woalu zapomnienia i dokonanie dogłębnej korekty w sferze swoich przekonań, motywacji i podejścia do obecnej problematyki życia.
► Mamy dwie możliwości:
□ albo wybierzemy ścieżkę wolności, życia w prawdzie i pokojowego współistnienia,
□ albo ścieżkę zniewolenia, lęku, przemocy, podziału na lepszych i gorszych.

Jeśli pójdziemy drogą życzliwości i współpracy, wprowadzimy do przyszłości harmonię. Jeśli podążymy drogą nienawiści, konfliktów, agresji, zakotwiczymy się w hologramie cierpienia i ponurych scenariuszy przyszłości.

Stąd tak ważne jest mocne uziemienie na gruncie teraźniejszości, znalezienie stałego punktu odniesienia i koncentracja na tym, co nas łączy. A tym, co nas dzieli, zajmiemy się po zwcięstwie, zasiadając do wspólnych rozmów.

Impulsy wychodzące z poziomu Fali ZIEMI będą nas naprowadzać na ludzi o podobnych zapatrywaniach i celu. W tym miejscu zastanów się, jak dalece polegasz na tym, co mówią powszechne autorytety, usłyszysz w mediach lub przeczytasz w internecie?

Bądźmy też świadomi, że gdy zaczynają pękać stare konstrukcje, zawsze pojawia się napięcie, nerwowość, zamęt. Dlatego zamiast lękać się tego, co może nadejść, przygotujmy się na to, co nadchodzi. Już teraz zacznijmy oczyszczać osobistą przestrzeń z lęku, traum, negatywnych emocji, przykrych wspomnień. Otwórzmy się na ludzi i RAZEM, ponad podziałami, upomnijmy się o naszą wolność i jednakowe prawa dla wszystkich. ► W styczniu taki impuls popłynął do świata z Kanady.
Medycyna ZAJĄCA

Nagualem Caban jest ZAJĄC, który przynosi ludziom medycynę ofiarności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum ZIEMI

Teraz duchowi nawigatorzy CABAN ustawiają przed tobą subtelne drogowskazy, abyś pomimo natłoku informacji, nie stracił orientacji w przestrzeni i rozwinął w sobie zdolność rozróżniania granicy między ułudą a prawdą.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne wspieranie mnie w pracy nad podtrzymywaniem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Mirosławie z Warszawy. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. ☼ In lak’ech.


4.02.2022