Listy
Medycyna Pszczoły...

Eb – Fala CZŁOWIEKA
● Wiedza to nie mądrośćOkres: 1 –13 grudnia 2021

W częstotliwościach Fali Żółtego CZŁOWIEKA, jak również w pamięci komórkowej każdej jednostki ludzkiej zapisana jest tajemnica człowieczeństwa oraz cała mądrość życiowa i doświadczenia ludzkości gromadzone od zarania dziejów. Dlatego teraz niczego nowego nie musimy się uczyć, lecz wystarczy zanurzyć się w siebie i sobie przypomnieć. W tej przestrzeni zawsze dochodzi do frontalnego zderzenia osobistego światopoglądu ze świadomością Wyższego Ja. Nie przeceniajmy więc swojego intelektu, bo wiedza jest jak drzewo, o które możemy się oprzeć, ale nie mądrość, która nas oświeca.W spektrum Fali EB wszystko kręci się wokół wewnętrznej reorganizacji, samorefleksji, wykorzystywania daru wolnej woli i odpowiedzialności za własne wybory, zaś problematyką jest samowola, zakłamanie, manipulacje, kupowanie posłuszeństwa. Stąd tak ważne jest zakotwiczanie etycznych wartości w otoczeniu, uświadamianie „neofitów”, zagospodarowywanie „mentalnych ugorów” i motywowanie ludzi do pracy nad sobą, ale bez wzbudzania w nich lęku, poczucia winy lub wyrzutów sumienia. Biegunowość i rozwój duchowy dają tutaj dobitnie znać o sobie, ponieważ warunkiem dojścia do celu jest dogłębne rozpoznanie, co oznacza wybór, odpowiedzialność, suwerenność ludzkiego Ja.

● EB stawia przed nami przysłowiowy „róg obfitości” wypełniony skarbami duchowymi i materialnymi. Zanim sięgniemy po to bogactwo, najpierw musimy wymieść ze świadomości wtłoczone nam programy, światopoglądy, lęki, przesądy, sympatie, antypatie i wszelkie zobowiązania bazujące na tym, co wypada lub nie wypada. Współpracę z tym poziomem należy rozpocząć od uzmysłowienia sobie poziomu swojego człowieczeństwa i palety odczuć w codziennych kontaktach z ludźmi. Człowieczeństwo w EB wyraża się w ucieleśnieniu świadomej miłości najpierw do siebie, a dopiero potem naturalnej troski o bliźnich, która nie ma nic wspólnego z litością, pobłażliwością, długami wdzięczności, cierpiętnictwem ani dźwiganiem krzyża za innych.

Jak pokazuje życie, pod wpływem zbiorowego transu, w jakim zaczęła zanurzać się ludzkość, wielu pośród nas poddało się dominującym trendom i nieświadomie przekazało ster życia innym. Ludzie ci nie zastanawiają się nad głębszym sensem życia, lecz chcą mieć tylko spokój, pracę, pieniądze. Jednak z czasem gdy w ich życiu pojawi się pustka, to zamiast wypełnić ją nową wizją, z reguły tracą pewność siebie, popadają w mentalne skostnienie i całkowicie oddają się do dyspozycji innym. Zaczynają żyć z dnia na dzień, zupełnie nie zauważając, że wciąga ich niewidzialny lej, który wypompowuje z nich energię witalną. Stają się coraz słabsi aż w końcu tracą to, co dawało im przewagę nad innymi – samoświadomość. I tak lądują w bezmiarze niemocy i manipulacji. Każdy, komu brakuje stałego punktu oparcia, jest narażony na niebezpieczeństwo ucieczki w świat pozorów, proponowany mu przez sprytnych manipulatorów, chodzących na pasku tajemniczych „parazytów”.

● W Fali CZŁOWIEKA każdy z nas ma sposobność wyłączenia się z tego zgubnego systemu, przejmując odpowiedzialność za swoje osobiste wybory, zdrowie, przyszłość, życie.


Medycyna PSZCZOŁY

Nagualem Eb jest PSZCZOŁA, przynosząca ludziom medycynę uwolnienia. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum EB

Tutaj atutem jest świadomość celu, decyzyjność i autentyczność.


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne Dary Serca i wspieranie mnie w pracy nad propagowaniem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Halinie z Wołczyna □ Teresie ze Starych Bielic □ Alicji z Rybnika □ Alinie i Elżbiecie ze Szczecina □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Barbarze z Kuźnicy □ Barbarze z Trzcianki □. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. ☼


4.12.2021