Listy
Wizja celu…

CZWARTY miesiąc SOWY
Okno CZASU 202214 listopada domknął się czwarty, samoistny miesiąc, odzwierciedlił mentalną platformę, na której ścierały się dwie siły – postępu i stagnacji. Tutaj uaktywniły się energie nadające „formę i kształty”. Dlatego to, co zaczęło przybierać wyraźne kontury, było informacją o dominującej problematyce roku, obranym kursie, planach i strategii.

Siłą nośną miesiąca była Żółta Solarna GWIAZDA /9 Lamat na Fali Żółtego Słońca. Stąd wydarzenia i problematyczne kwestie, które wyłoniły się w ciągu 28 dni, ukazały spolaryzowane perspektywy przyszłości i postawy ludzi wobec nich.

W przestrzeni krajowej tematykę miesiąca zdominowały napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Niemniej ważną kwestią było „drugie dno globalnego ładu” i zagrożenia, jakie się z nim wiążą.

W tym miesiącu w dniu 8 listopada mieliśmy podgląd tematyki na 2022/23. Tego też dnia w sieci ukazał się „Porannik Ziggy'ego, 08-11-2021 – Bajka dla obudzonych”, w którym przedstawił obecną problematykę ludzkości w formie bajki.
● Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy otworzy się okno czasu, na jak długo i co to dla nas oznacza, zob. link www.youtube.com/watch?v=if3XBhBy5Gk