Listy
Okres: 29 marca – 19 maja…

Trzeci ZAMEK CZASU
● Co stało się z Polakami?
● „Misja” WHO dla przyszłości !19 maja br. domknęła się Fala Ziarna, a wraz z nią TRZECI, niebieski zamek przemian i modyfikacji. Trzeci zamek to czas prób, eksperymentów, wewnętrznej reorganizacji, jak również wielu turbulencji. Przyporządkowane są do niego cztery fale: Węża, Zwierciadła, Małpy, Ziarna, dlatego nadrzędnymi tematami są tutaj:

zdrowie + Prawda + Otwartość na wiedzę = Świadomość celu

A co pokazało życie?

► Temat ZDROWIA zdominowało sianie zagrożenia pandemią, żonglowanie statystykami, negowanie skutecznych terapii na covid-19, promowanie masowych szczepień.
► PRAWDĘ o pandemii zagłuszała kłamliwa propaganda o „magicznej” skuteczności tajemniczych „wlewów szczepionkowych”.
► W miejsce WIEDZY medycznej wszedł interes firm farmaceutycznych, represje wobec niepokornych lekarzy i dziennikarzy, szantaż, łamanie „kręgosłupa moralnego”, segregacja sanitarna pod postacią „paszportów odporności”.
► Poziom UŚWIADOMIENIA i zarysy celu odsłoniła Fala Ziarna:
□ Optymistyczne jest to, że ponad połowa Polaków zastosowała bierny opór i nie poddała się eksperymentom szczepionkowym. Nie są to antyszczepionowcy, lecz ludzie myślący.
□ Terapię amantadyną stosowaną przez odważnego dr. Bodnara docenili Niemcy; jeden z niemieckich koncernów przygotowuje się do produkcji amantadyny w postaci wziewnej i donosowej w leczeniu pacjentów COVID-19.
□ Trzecim pozytywem jest spontaniczna reakcja Wałbrzyszan przeciw uchwale rady miejskiej o przymusowych szczepieniach przeciw covid-19. Po masowym szturmie na ratusz prezydent wycofał się z pomysłu.
□ W Polsce „paszporty” przeszły bez większych problemów. Ludzie wymęczeni lockdownami przystali na wszystko, by mieć to za sobą, ale na tym się nie skończy.
□ W Niemczech społeczeństwo jest bardzo sceptyczne, zaś lekarze odmawiają wystawiania paszportów odporności, argumentując, że od tego są urzędy paszportowe. Lekarz ma leczyć, a nie tracić czas na wprowadzanie dokumentów do systemu.

□ Natomiast groźne jest to, że teraz na celowniku znalazła się młodzież i dzieci. Polska jako jeden z czterech krajów na świecie wystawiła polskie dzieci do masowych eksperymentów medycznych. Za chwilę resort zdrowia zacznie wskazywać dzieci jako główne źródło przenoszenia wirusa, grzmieć o groźnych powikłaniach wśród dzieci, które przechodziły covid-19 bezobjawowo lub skąpoobjawowo, zalecać „zbawienne” szczepienia, odwoływać się do sumienia rodziców, mamić ich ekstra bonami; potem przyjdzie czas na szantaż psychologiczny i trudności z przyjęciem dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły.

□ Z kolei zaprezentowany przez premiera program rozwoju po pandemii, określany „Nowym Ładem dla Polski”, jakkolwiek pięknie by wybrzmiał, zawiera wiele pułapek i zagrożeń dla wolności. Na stronie rządowej nosi on nazwę Agenda ID 2030 – Nowy Porządek Świata wg wytycznych ONZ (zob. www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/agenda-2030).


„Misja” WHO dla twojego dobra

Według ONZ podstawą zrównoważonego rozwoju i realizacji programu ID 2030 jest stworzenie elektronicznej bazy danych całej populacji ziemskiej. Tym zajęła się WHO. W Berlinie WHO tworzy własną agencję wywiadowczą do monitorowania pandemii i epidemii na świecie – Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. W lutym 2021 ogłoszono nabór konsultantów strategicznych. Do współpracy WHO włączyła firmy IT, agencje marketingowe, firmy zbierające dane osobowe, korporacje biotechnologiczne, piony analityków firm spożywczych i służby zdrowia itd.

● Do 2030 r. ma zostać utworzona spersonalizowana baza danych o stanie zdrowia obywateli na całym świecie, profilach osobowości, preferencjach seksualnych, nałogach, nawykach żywieniowych itp. Ściślejszy nadzór nad obywatelami plus aplikacja do kontrolowania parametrów życiowych ma ograniczać koszty leczenia nowych generacji.

● W przyszłości każdy obywatel będzie dostawał alerty wzywające go do natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza lub konieczności zmiany diety. Hub ma posłużyć do lepszego raportowania realizacji wytycznych agendy ONZ ○ Uff...


Pięć zamków Czasu
21.05.2021