Listy
Okres 2 – 29.04.2021...

Cd. JEDENASTY miesiąc
● REWOLUCJA ○ NIEWIEDZA ○ PUNKT ZWROTNY
– przesłania heksagramów miesiącaDo każdego kinu miesiąca przyporządkowane są trzy heksagramy I Cingu, chińskiej Księgi Przemian. Pierwszy opisuje sytuację na starcie miesiąca, drugi mówi o rozwoju wydarzeń, potencjalnych zmianach i pułapkach, trzeci wskazuje na ukrytą praprzyczynę wyzwań.

□ Przesłania płynące z heksagramów jedenastego miesiąca opisuję obszerniej niż zwykle, abyście mogli je przemyśleć i przy okazji odświeżyć wiedzę.
□ Odnieście je do naszej obecnej sytuacji i zachowań ludzi, a potem do siebie.
□ W analogiczny sposób należy analizować heksagramy przyporządkowane do kinu narodzin i osobistych kinów roku w indywidualnym rytmie życia.Heksagram STARTOWY miesiąca:
49 – „Rewolucja, Ruch naprzód, Metamorfoza”
/za I Cing…, Pu R’Tsy Yang, M.Piasecka i I Ching bez autora

„Rewolucja oznacza metamorfozę, przewrót, ruch naprzód. Rewolucja dokonuje się wtedy, gdy zawodzą już inne możliwości. Czas zrezygnować z rzeczy bezużytecznych, by dać szansę nowym. Przeobrażenia są warunkiem postępu. Ważny jest odpowiedni czas na dokonanie zmian i motywacja. Trzeba się do tego przygotować, ponieważ transformacja wiąże się ze zmianą swoich zewnętrznych zachowań, a być może także wewnętrznego życia. W przeciwnym razie czeka nas wstrząs”.

Linia 1 ● To, co ukryte:
„Radykalna zmiana jest ostatecznością. Konieczna jest wyjątkowa roztropność”.

Linia 2 ● To, co się odsłania:
„Przewrót właśnie się zaczyna. Ponieważ zmiany będą radykalne, należy być gruntownie przygotowanym, by móc przeprowadzić je pomyślnie. Kto sam nie przygotuje się do zmian, nie zdoła ich urzeczywistnić”.

Linia 3 ● Emocje (aspekt negatywny):
„Nie każdy przewrót (zmiana) jest prawdziwą rewolucją (wstrząsem). Nie każdy niszczy stare struktury, prowadząc do realnych zmian. Wtedy jest to PRZEWRÓT POZORNY, gdzie stare zastępuje się też starym, tylko ubranym w nowe, odkrywczo brzmiące słowa. Prawdziwy przewrót (zmiana) zastępuje stare struktury nowymi, zgodnymi z duchem czasu. Trzeba umieć odróżnić jeden od drugiego. Wtedy można skupić się na autentycznej przemianie. Jeśli pozostaniemy w przeszłości dążąc do przyszłości, grozi nam utrata dystansu i porażka. Trzeba unikać pośpiechu i porywczości, ale też nie można zwlekać ani się wahać. Należy wystrzegać się konserwatyzmu, jak i awangardy”.

Linia 4 ● Uczucia (aspekt pozytywny)
„W trakcie „rewolucji” trzymaj się z dala od fałszywych autorytetów, prowokatorów i podżegaczy. Szukaj ludzi wiarygodnych, prawych, o silnym charakterze. Przemiana musi stać na trwałym fundamencie prawdy”.

Linia 5 ● Intuicja
/Linia zmienna, stąd zalecana jest ostrożność, bo sytuacja może się nagle zmienić.
„Nie kryj swoich intencji, mów otwarcie o celach przeobrażeń na przyszłość. Emanuj energią i pewnością siebie. Wszyscy to dostrzegą. Nie szukaj żadnych potwierdzeń czy wymówek”.

Linia 6 ● Zakończenie etapu
„Prawdziwa przemiana powinna być dogłębna, kompleksowa. Tak zmienia się człowiek zacny, dostrzegając jej konieczność i korzyści. Gdy się ma do czynienia z prostakami, trzeba mieć świadomość, że oni zmieniają się jedynie powierzchownie, chcąc tylko okazać posłuszeństwo i wyciągnąć jedynie egoistyczne korzyści. Ich prawdziwe intencje pozostają ukryte”.Heksagram INTERAKCJI:
4 – „Niewiedza, Nieświadomość, Młodzieńcza naiwność”

„Każdemu wolno popełniać błędy, zarówno ludziom młodym, niedoświadczonym, jak i nieuświadomionym starszym. Nie można jednak dopuścić do bałamutnego, niezgodnego z duchem nauki interpretowania mądrości, gdyż fałszywa interpretacja wiedzy kreuje przesądy i złudzenia, które powiększają ignorancję. Gdy ktoś głupio pyta o to samo wiele razy – otrzymuje głupią odpowiedź”.

Linia zmienna 2: To, co się zaczyna odsłaniać
„Z ignorantami należy postępować umiejętnie. Tam, gdzie inni tracą cierpliwość, należy z pomocą inteligencji i siły charakteru starać się wpływać na postępowanie dyletantów, nie uciekając się do przemocy”.

Linia zmienna 5: Intuicja
„Trzeba być ufnym, wiernym prawdzie, wytrwałym i otwartym na słowa innych”.Heksagram PRZYCZYNOWY:
24 – „Punkt zwrotny”

„Pora na pozbywanie się starego i wprowadzanie nowego. Pora na zrezygnowanie z emocji i wzorów postępowania, które prowadzą donikąd. – Kto zbyt daleko odszedł od właściwej drogi, zatraca się w fałszywym świecie i spotyka go klęska. Po upadku zawsze pojawia się szansa powrotu na właściwą drogę, choć nie będzie to łatwe. Trzeba przełknąć gorzką pigułkę nieprzyjemnej prawdy i przyznać się do błędów przed samym sobą. Trzeba jednak uważać, aby nie dać się zwieźć ponownie fałszywej krainie złudzeń. Zapowiedzią prawdziwego powrotu będzie pojawienie się sojuszników i przyjaciół”.

□ Tu skrywa się główny sens aktualnych wyzwań i potyczek między ludźmi. Heksagram przyczynowy uwzględnia zarówno genezę wydarzeń, jak i proces dalszego rozwoju sytuacji.


7.05.2021