Listy
Trzymajmy się zasad...

DZIEWIĄTY miesiąc Jaguara
● System złudzeń
● Co dalej?...7 marca – 3 kwietnia 2021

Dziewiąty miesiąc roku pełni rolę drogowskazu. – Dotarliśmy do rozstaju dróg i czas wybrać dalszą drogę. Impulsy z poziomu „9” pomagają przełamać zamęt i naprowadzają na drogę do urzeczywistnienia planów. Nie należy skupiać całej uwagi na mrożących krew w żyłach wydarzeniach, bo o wiele ważniejsze są procesy naprawcze, choć czasami i one mogą wyrażać się poprzez krach i rozczarowanie. Coraz częściej jest to jedyny sposób, umożliwiający ludziom otrzeźwienie.

Solarny miesiąc to czas prób i przeciwności, dlatego trzeba liczyć się ze wszystkim. Jednak przeciwności można zawsze obrócić na korzyść. Ważne, aby zachować elastyczność, trzeżwość umysłu i pogodę ducha.
● Energią nośną miesiąca jest Niebieska Wiodąca NOC /5 Akbal, która wprowadza nas w spektrum intuicyjnych wglądów i bogactwa spostrzeżeń. Impulsy z tego poziomu wiedzy pomagają nam przeniknąć światy paradoksów, zaprzeczeń, cudzych projekcji i iluzorycznych zagrożeń, które przesłaniają drogę do Prawdy.

„Trzymaj się zasad bez względu na to,
jak bardzo będzie to uciążliwe, a wyjdziesz na prostą”.

● W dziewiątym miesiącu każde pochopne działanie wzmacnia spętanie przez własne lub cudze projekcje, lęki, emocje, urazy. Ludzie nie umieją porzucić ich bez żalu, dlatego efekty ich działań pochłaniane są przez iluzje świata wyobrażeń, za którym podążają. Im dłużej i szybciej gonią za ułudą, tym mniej mają czasu na życie. Powoli stają się automatami sterowanymi przez system złudzeń. Nie zauważają więc, kiedy ich życie staje się odhumanizowanym kieratem. Mądry człowiek stara się unikać spętania w okowach, rozwijając swą prawość i odrzucając zbędne imaginacje. Jest oszczędny w słowach, bo wie, że w zawiłej sytuacji i tak mu nie uwierzą”. Miej to na uwadze! /Heksagram miesiąca 47, „Okowy” /Pu R’Tsy Yang, I Cing, Pulsar 2009.


Indywidualna praca z energią „9”

Przez 28 dni obserwuj siebie i swoje otoczenie przez pryzmat spolaryzowanej osobowości „dziewiątki”.

● Po JASNEJ stronie osobowości:
„9” jest elastyczna, rezolutna, decyzyjna, sprawiedliwa w ocenie; wie, czego chce, emanuje spokojem, chętnie służy radą; w jej towarzystwie każdy czuje się dobrze.

● Po CIEMNEJ stronie osobowości:
„9” jest zarozumiała, lekkomyślna, porywcza, niechętna do zmian; wciąż trwa w przeszłości; żyje pod ustawiczną presją podejmowania decyzji – albo robi to zbyt pochopnie, albo zbyt długo zwleka i wiele przez to traci.

□ Które z tych cech dostrzegasz u siebie?


7.03.2021