Listy
15 XII 2020 – 4 II 2021…

Zamek Wtajemniczenia
● Przymusy wywołują kontrdziałania
● Czy nasz „zwariowany świat” ma jakiś sens?52-dniowe spektrum pierwszego zamku wtajemniczenia cechowała wyjątkowa dynamika zdarzeń.
Tu, 1 stycznia, w kalendarzu gregoriańskim powitaliśmy nowy rok. Kinem tego dnia był 5 Etznab/Białe Wiodące Zwierciadło na Fali Maga. Jest zatem nadzieja, że fałsz zostanie zdemaskowany i uniwersalna Prawda przebije się do świadomości ludzi, choć nie obędzie się bez zamieszania i bólu. Ludzie mają dość mydlenia oczu pandemią, ograniczaniu praw, narzucania irracjonalnej poprawności i korporacyjnej samowoli w sieci. Dlatego rok 2021 może być rokiem buntu, masowych protestów, zbiorowego nieposłuszeństwa.

● Warto przypomnieć, że w sferze duchowej „przestawienie ZWROTNIC na Prawdę” nastąpiło 1 stycznia 2017 – w dniu z kinem 1 Zwierciadła. Ten dzień zainicjował 13-letni marsz zwycięstwa Prawdy nad ciemnością materialistycznego myślenia. W tym dniu, niewidzialnie dla ludzkiego oka, rozpoczął się proces przeformatowania dominujących priorytetów, które przez dekady wykuwały fałszywy obraz rzeczywistości, wyłączały logikę, niezależne myślenie, uczucia, wrażliwość. Strategia przetrwania egzekutorów Ducha Materializmu była prosta: skłócić ludzi, podzielić, zastraszyć, by pozyskać życiodajne paliwo. Wywołało to chaos i falę irracjonalnych posunięć. Ten stan utrzymuje się do dziś.


Dziś wielu ludzi, nie tylko intelektualistów i tych uświadomionych duchowo, wciąż zadaje sobie pytanie, czy ten „zwariowany świat”, którego doświadczamy zamknięci w iluzorycznym balonie, może mieć jakikolwiek sens...
W Materialnej Rzeczywistości czytamy:

»Konsumpcyjny styl życia ostatnich pokoleń i idealistyczne programy ostatnich 150 lat, w których bazą dla wyzwolenia nowego ducha był materialistycznie ograniczony światopogląd, pociągnęły za sobą różnorodne konsekwencje. Szlachetne próby zmiany sposobu pojmowania horyzontalnie ograniczonego świata i stworzenia raju na Ziemi wykształciły totalitaryzm, który wywołał przeciwny skutek… Zapomnienie praw karmicznych, które zawsze stały ponad programami, także tymi szlachetnymi, prowadziło do coraz większej frustracji i walki o pierwszeństwo. Niestety to rozpoznanie nie dotarło do najwyższych centrów władzy. Dlatego wszędzie tam, gdzie panują przymusy, pojawią się również kontrdziałania. „Bogowie karmy” uśmiechają się, widząc wycelowane rakiety, którymi „dobrzy” chcą zmusić „złych” do posłuszeństwa…

Ludzie ukierunkowani linearnie nie widzą w dniu powszednim absolutnie żadnego z tym związku i dziwią się, dlaczego sprawy biegną tak, a nie inaczej. Jedyne pytanie, jakie się pojawia, to czy życie jest z góry wyznaczone, czy też rządzi nim bezsensowny przypadek. To, jak wielkie znaczenie ma nierozumienie interakcji karmicznych, pokazują reakcje współcześnie żyjących ludzi. Przejawem tego jest pasywny fatalizm, agresywny opór, konsumpcyjne iluzje, walka o pozycję, próby naprawiania świata i wiele im podobnych…

Stwórcze siły człowieka są zbyt mocno skoncentrowane na aspektach materialistycznych, takich jak majątek, władza, wpływy, porządek hierarchiczny, poczucie wyższości, ranga. Takie osoby nie rozpoznają swoim instrumentalnym rozumem, że manifestują skrajną jednostronność. Nie interesuje ich zachowanie proporcji i harmonii. Tymczasem horyzontalny, jednostronny punkt widzenia przesłania głębszą prawdę. Stąd wszystkie wyjaśnienia, szukanie sprawców i przypisywanie winy są z reguły fałszywe. To z kolei uruchamia następny proces, który prowadzi do nowych konfrontacji. Sukcesy materialistycznego punktu widzenia są krótkowzroczne i zawsze płaci się za nie wysoką cenę. Po każdym kolektywnym dramacie „rozmywane są” stojące za nim przyczyny, ponieważ „zwycięzca” zawsze ogłasza winnym „przegranego”.«


Czy można zatrzymać ten zgubny trend?

– Szansa wciąż istnieje, ale z każdym dniem staje się to coraz trudniejsze… Ameryka wypadła z gry, Unia od dawna jest autorytarną wspólnotą, ruchy oddolne wciąż nie mają wiarygodnego lidera… Mimo iż w naszych czasach najszybciej sprawdzają się negatywne przepowiednie, to jednak ludzkość nie podzieli losu mitycznej Atlantydy…

„Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo,
ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba
- odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy” - Hopi.


4.02.2021