Listy
W spokoju siła...

TRZYNASTY miesiąc ŻÓŁWIA
● Czas przemian ● Kulminacja ● Zapobiegliwość27 czerwca – 24 lipca 2020

Trzynasty, KOSMICZNY, miesiąc zapowiada odchodzenie Starego i wstępowanie w Nowe. W takich momentach dość często pojawia się zwątpienie, poczucie, że wszystko zaczyna się walić, zawodzi rutyna, nic nie funkcjonuje jak dawniej.

Impulsy z poziomu „13” nie pozwalają spocząć na laurach i do znudzenia rozpamiętywać to, co było. Tutaj do gry wkraczają siły odpowiedzialne za odgórne przetasowania i wprawianie w ruch wszystkiego, co odrętwiałe, głuche, skostniałe. Nawet pozornie drobne zmiany mogą uruchomić coś, co niespodziewanie odmieni bieg spraw. „Byle piórko może przechylić szalę”...

»Czegoś, co zostało osiągnięte wielkim nakładem sił, nie można powierzyć ludziom nieprzygotowanym, gdyż swoją niekompetencją zmarnują ów wysiłek. Byle piórko może zachwiać równowagę i zniweczyć znakomite osiągniecie. Nawet największy sukces, gdy nie zasadza się na wiedzy, czemu ma on służyć, nie jest prawdziwym spełnieniem. Należy wystrzegać się pozy, arogancji i pychy.« (Heks. interakcji 63 – „Spełnienie”, za M.Piasecka i Pu R’Tsy Yang).

● Siłą nośną trzynastego miesiąca jest 12 Oc – Biały Krystaliczny PIES na Fali Wichru. Stąd przez najbliższe 28 dni liczy się wierność prawdzie serca, lojalność, empatia, a problemem jest dwulicowość, pieniactwo, zdrada. Dlatego jeśli żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami, to z pomocą energii Krystalicznego Psa swoim doskonałym „psim węchem” już z dala wyczujesz „padlinę” – fałsz, obłudę, nieszczerość.
□ W tym spektrum - w niedzielę, 28.06., odbędą się wybory prezydenckie.


25.06.2020