Kalendarz
Znaczenie KOLORÓW


20 pieczęci harmonicznej matrycy Tzolkin przyporządkowanych jest do czterech rodzin kolorów: czerwonej, białej, niebieskiej i żółtej. Kolejność pojawiania się kolorów jest zawsze taka sama. W skład każdej rodziny wchodzi pięć pieczęci. Kolory nie są jedynie znakiem rozpoznawczym, lecz precyzują rolę pieczęci podczas realizacji działań naprawczych, jak również programu przeznaczenia.

Znając swój kin narodzin, a więc ton i pieczęć, wiesz już, jaką nadrzędną funkcję z racji jakości koloru pełnisz w swojej rodzinie, środowisku, całej społeczności. Albo jesteś prekursorem i odkrywcą, albo arbitrem i mediatorem, albo uzdrowicielem i reformatorem, albo nauczycielem i siewcą.

Miej na uwadze, że każda jakość ma swój przeciwległy biegun. Dlatego pilnuj się, abyś nie wpadł w samouwielbienie, bo wtedy przywdziejesz maskę mitomana, mąciciela, szarlatana albo fanatycznego kaznodziei.
Data publikacji: 17.05.2018