Kalendarz
BOLONTIKU

Oczyszczanie 9 kręgów pamięci
Wdech i wydech ustami minimum 3 razyPrzygotuj się jak do każdej medytacji, zrób kilka głębokich oddechów, rozluźnij mięśnie. Na każdym kręgu najpierw przywołaj w myślach to, co chcesz oczyścić lub zharmonizować, a dopiero po tym, zrób trzy 3 szybkie, silne wydechy ustami. W trakcie oczyszczania nie będziesz w stanie skorelować myśli z wydechem. To samo dotyczy wdechu. Uwaga: w pierwszych dniach oczyszczania mogą wystąpić nietypowe objawy jak wzmożona potliwość, kaszel, bezbolesna biegunka itp. Nierzadko podobne symptomy można zaobserwować też u kogoś w rodzinie.


► Pierwsza powłoka
– to poziom świadomości; zapisuje dane z codziennego życia, dotyczące szkodliwych powiązań, związków, fałszywych oczekiwań, niesprawiedliwości, dysharmonii. Tu na bieżąco oczyszczasz codzienne pola napięć, konflikty rodzinne, niechęć, złorzeczenia, gniew, nienawiść. Powiedz głośno lub w myślach to, co cię trapi. Daj upust emocjom, nazywaj wszystko tak, jak to czujesz, możesz osądzać, używać epitetów, żalić się do woli itd. Wyrzuć z siebie tłumioną złość najsilniej jak potrafisz.
● WYDECH: wraz z silnym wydechem wyrzucasz z siebie wrogość, nienawiść, żal, rozczarowanie, poczucie winy, konflikty duchowo-emocjonalne z rodzicami, rodzeństwem, dziećmi, znajomymi itd.
● WDECH: spokojnie wdychasz boską miłość, przebaczenie, oczyszczenie danej sytuacji.

► Druga powłoka
– to poziom pamięci z czasu poczęcia, doznań w łonie matki, momentu narodzin i pierwszych siedmiu lat dzieciństwa:
● WYDECH: wyrzucasz z siebie bolesne wspomnienia, świadome i nieświadome traumy z dzieciństwa.
● WDECH: łagodnie wdychasz przebaczenie, boską miłość, dogłębne uzdrowienie.

► Trzecia powłoka
– to poziom pamięci przodków, dziadków, pradziadków, tradycji rodzinno-kulturowych, które mają wpływ na twoje obecne przekonania, poglądy, zachowanie, dziedzictwo.
● WYDECH: wyrzucasz z siebie wszystkie ograniczenia, narzucone ci wzorce, kompleksy odziedziczone po przodkach, przymusy, zobowiązania rodzinne itp.
● WDECH: wdychasz boską miłość i nowe, czyste jakości po linii genetycznej.

► Czwarta powłoka
– to poziom nieświadomości, wspomnień duszy, negatywnych wrażeń w procesie reinkarnacji. Dusza błądząc, stwarzała blokady, wywoływała konflikty, pozostawiała negatywne wzorce, które powracały w każdej inkarnacji, potęgowały mentalne ograniczenia i nadal blokują twój rozwój.
● WYDECH: wyrzucasz z siebie ból i cierpienie z minionych inkarnacji, wszystkie formacje mentalne, które przyczyniły się do bolesnych przeżyć, tragedii, zrządzeń losu.
● WDECH: przyjmujesz łagodnie czystą wibrację Ducha i boskie Światło, które rozpuszcza blokady, uwalnia cię od bólu, lęku, iluzji życiowych.

► Piąta powłoka
– to poziom kolektywnej pamięci, powiązany z naszą najgłębszą nieświadomą częścią, z biblijną mitologią – historią wygnania Adama i Ewy z raju, poczuciem uwięzienia ducha w ciele, braku ziemskich korzeni, prawspomnieniem grzechu, które nieświadomie w sobie nosimy.
● WYDECH: wyrzucasz prawspomnienie grzechu pierworodnego, cierpienie, poczucie wrogiego świata, wyobcowania, braku zrozumienia.
● WDECH: łagodnie przyjmujesz wszechmiłość, błogość, poczucie bezpieczeństwa.

► Szósta powłoka
to poziom zapisu gwiezdnego pochodzenia, pamięci raju, żywego piękna, harmonii w świecie materii, która została zaburzona przez Istoty Ciemności. Zatopiliśmy się w iluzji zarozumiałości, pychy, lęku i zamiast raju Światła, stworzyliśmy świat bólu, cierpienia, braków. Przeproś Matkę Ziemię za kolektywne zbłądzenie ludzkości.
● WYDECH: wyrzucasz z siebie za całą ludzkość wszystkie ograniczenia, podziały, braki, strach, pokusy, szkodliwe nawyki, choroby.
● WDECH: łagodnie przyjmujesz uniwersalną energię i uniwersalną mądrość, która przenika umysły ludzi, przywraca świetlany porządek światu.

► Siódma powłoka
to poziom głębokiej pamięci, zapis wspomnień z czasów nieskazitelnego piękna Matki Ziemi – RAJU na Ziemi. Tu uzdrawiasz i oczyszczasz Ziemię od mentalnego smogu wywołanego przez negatywne myśli, od cierpienia, emocjonalnego zatrucia stresem, nienawiścią, złością, które pozostawiło ślady w roślinach, zwierzętach, skałach, całej biosferze. Przeproś Matkę Ziemię za energetyczny smog i za fizyczne skażenie środowiska. Pozdrów pięć żywiołów – Ogień, Powietrze, Wodę, Ziemię i Eter, przywołaj pierwotne piękno Natury.
● WYDECH: wyrzucasz z siebie stres, nienawiść, cierpienie.
● WDECH: łagodnie przyjmujesz uniwersalną miłość.

STOP! Odtąd wydech jest spokojny – bez intencji

► Ósma powłoka
to poziom zapisu prapoczątku człowieczeństwa. Wszyscy jesteśmy dziećmi miłości, wyrazem aktu miłosnego zjednoczenia Ojca Słońce i Matki Ziemi. Przywołaj transcendentne wspomnienia, w których energia żeńska i męska są w harmonijnej równowadze.
● WYDECH spokojny, wolny od intencji, łagodny.
● WDECH spokojny: przyjmujesz całym sobą boską miłość, jedność aspektu męskiego i żeńskiego, poczucie równowagi.

► Dziewiąta powłoka
to poziom duchowego zjednoczenia, centrum centrów – stan nieskazitelnie czystej energii Pramatki. Jest to najczystsza energia miłości, jaką matka otacza dziecko. Tu otwierasz się na poziom Boskiej Świadomości.
● WYDECH długi, spokojny, wolny od intencji.
● WDECH długi, spokojny: doznajesz zjednoczenia ciała i ducha.


Pracując w ten sposób, nie obciążysz wątroby złością, bo od razu, na pierwszym kręgu pamięci, przetransformujesz swój gniew na światło. – Czy trzeba czegoś prostszego?

Źródło: Nah Kin, Bolontiku