Informacje


Regulamin sklepu internetowego


Regulamin sklepu działającego pod adresem www.maya.net.pl określa zasady sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie przez Klienta zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści.

Sklep internetowy działający pod adresem www.maya.net.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo PULSAR Hanna Kotwicka. Centrum Wiedzy i Filozofii Majów (nazwa skrócona Wydawnictwo PULSAR) z siedzibą w Warszawie, wpis do ewidencji o działalności gospodarczej, NIP 522-237-26-15, REGON 017185578 (dalej zwane Sklepem). GIODO, nr. dok. 10497/2016

I. Zamówienia - przyjmowanie i realizacja

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.maya.net.pl.
2. Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem.
4. W celu dokonania zakupu w naszym sklepie należy:
● włożyć produkty do koszyka,
● złożyć zamówienie przechodząc do kasy,
● potwierdzić chęć realizacji zamówienia.

W celu zmiany zawartości koszyka (tzn. usunięcia lub zmiany ilości produktów) należy:
● kliknąć na link "Zmień zamówienie",
● dokonać zmian (można usunąć produkt/y lub zmienić ich ilość).

Aby zakupić produkty znajdujące się w koszyku należy:
● kliknąć na linku "Do kasy",
● wypełnić formularz podając dane adresowe do wysyłki.
● Do odwołania możliwą formą płatności jest przedpłata na konto.
● Po złożeniu zamówienia na stronie wyświetla się komunikat „Dziękujemy za złożenie zamówienia”.
● Po złożeniu zamówienia z formą płatności „przedpłata” Klient dostanie e-mailem wiadomość o wysokości kwoty do przelewu na konto Wydawnictwa PULSAR.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku anulowania lub odstąpienia od realizacji zamówienia opłaconego przedpłatą, Sklep zwróci Klientowi należności w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty anulowania lub odstąpienia od umowy.
6. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT.
7. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba towarów objętych promocją jest ograniczona. Realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do ich wyczerpania.
● Wysyłkę realizujemy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
8. Wszystkie przesyłki krajowe wysyłane są paczkami priorytetowymi lub ekonomicznymi przez Pocztę Polską S.A. lub na życzenie firmę kurierską. Przesyłki zagraniczne wysyłane są przez Pocztę Polską S.A. paczkami priorytetowymi lub ekonomicznymi wyłącznie po wpłynięciu płatności za zamówienie (zawierającej sumę za produkty, koszty wysyłki).
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem błędnych danych teleadresowych przez Klienta.
10. Wydawnictwo PULSAR nie prowadzi sprzedaży na miejscu.

w pon., czw., pt. w godzinach 10:00 – 16:00
wt. 10:00 – 17:00
śr. nieczynne.


II. Ceny towarów i forma płatności
1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i dotyczą wyłącznie zamówień składanych w sklepie internetowym.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, przeprowadzania, odwoływania lub wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian.
3. Koszt przesyłki doliczany jest każdego zamówienia.
4. Możliwa forma płatności:
● przelew elektroniczny na konto BRE Bank SA. W tym przypadku przesyłka jest realizowana po stwierdzeniu zapłaty pełnej kwoty za zamówienie na koncie – numer konta dołączany jest do każdego zamówienia. Przy przedpłacie z zagranicy koszty realizacji przelewu ponosi Klient.

III. Reklamacje i odstąpienie od umowy
1. Wszystkie towary dostępne i zakupione przez Klienta w naszym sklepie są oryginalne.
2. W chwili odbioru towaru przez Klienta prosimy o sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania, naruszenia taśmy.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów, z towaru zakupionego w naszym sklepie Klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Koszt zwrotu przesyłki ponosi Klient. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim oryginalny dowód zakupu (faktura) na adres: Wydawnictwo PULSAR ul. Sucharskiego 1 lok. 21, 01-390 Warszawa
4. W przypadku braku otrzymania wysłanego zamówienia Klient zgłasza ten fakt telefonicznie lub mailowo, podając aktualny numer telefonu kontaktowego. Sklep podejmie wszelkie możliwe działania celem ustalenia przyczyny niedostarczenia zamówienia.
5. Klient ma prawo do rezygnacji z towaru po jego dostarczeniu, jeżeli zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem.
6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamowanej przesyłki. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostaje wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości sklep zwróci Klientowi należności.
7. Należność za uznaną reklamację zwracamy przelewem na konto lub w inny sposób wybrany przez Klienta.

IV. Polityka prywatności
1. Dane osobowe
W formularzu zamówienia należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres doręczenia (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, kraj), telefon.
Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji zamówień.

Klient ma prawo do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania w dowolnym momencie.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Wydawnictwo PULSAR informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego sklepu internetowego maya.net.pl. Dane osobowe nie są udostępnianie podmiotom trzecim.
2. Cookies
Sklep informuje, że podczas sesji, czyli od momentu wejścia na stronę sklepu do momentu jego opuszczenia, używa plików "cookies".
3. Niepożądane treści
Na stronach naszego sklepu nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W ofercie sklepu nie znajdziesz także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.
4. Poczta
Sklep nie wysyła niechcianej poczty (spam).

V. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Wydawnictwem PULSAR. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest faktura VAT przekazane Klientowi wraz z przesyłką.
2. Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66§1 KC i 66 §1 KC.
3. Językiem umowy jest język polski. Umowa stanowi tajemnicę sklepu i nie jest nikomu udostępniana.
4. Zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, odsłuchy muzyczne, fragmenty książek) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Wydawnictwa PULSAR, firm zależnych lub dostawców.
Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością Wydawnictwa PULSAR, lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i są chronione prawami autorskimi i innymi.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
6. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, gdy: jest to konieczne ze względu na zmianę obowiązujących norm prawnych, nastąpi rozszerzenie obecnych bądź uruchomienie nowych funkcjonalności w ramach sklepu internetowego, nastąpi dodanie nowych narzędzi i nowych rodzajów treści dostępnych w sklepie internetowym.
Regulamin zaakceptowany przez klienta w momencie składania zamówienia obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
O wszelkich zmianach i uzupełnieniach Regulaminu Klienci będą zawiadamiani poprzez opublikowanie treści zmian w zakładce „Info” – "Zmiany w Regulaminie".