Informacje


Informacja dot. RODO


w związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie kontrahentów. Przetwarzamy Pani/Pana dane jako Administrator w celu przygotowania faktury za sprzedaż naszych publikacji.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy także poinformować, że:

1) Nasz adres to: Wydawnictwo PULSAR Hanna Kotwicka Centrum Wiedzy i Filozofii Majów, ul. Synów Pułku 8, 01-354 Warszawa.
2) W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: maya@maya.net.pl
3) Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach informowania o organizowanych przez nas spotkaniach i szkoleniach.
5) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego. W sprawach spornych prosimy o kontakt: maya@maya.net.pl

Z poważaniem,
Wydawnictwo PULSAR
Hanna Kotwicka
ul. Synów Pułku 8
01-354 Warszawa